Τηλεπικοινωνίες

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την μελέτη και υλοποίηση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων στα παρακάτω πεδία.

 

Μικροκυματικές ζεύξης.

Αναλαμβάνουμε την μελέτη την απαιτούμενη αδειοδότηση και την κατασκευή ιδιωτικών μικροκυματικών ζεύξεων.

 

Τηλεφωνικά κέντρα βασισμένα σε τεχνολογία Asterisk.

Αναλαμβάνουμε την υλοποίηση τηλεφωνικών κέντρων Asterisk. Σε όλο το φάσμα των εφαρμογών του συμπεριλαμβανομένων

  • Εικονικών τηλεφωνικών κέντρων
  • Υποστήριξη τηλέφωνίας μικρών επιχειρήσεων μέσω ISDN BRA δίκτυου ή SIP παρόχου.
  • Υποστήριξη μεγάλων πελατών μέσω ISDN PRI πολλαπλών Ε1.
  • Ειδικές εφαρμογές (IVR, queues, Call Centers... )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*